TJÄNSTER

Paketerade analyser

"Analysen besvarar vilka rätter som är mest lönsamma och vilka de viktigaste nyckeltalen är "

Lönsamhetsanalys
En inventeringsdag med fokus på att kartlägga företagets intäktsflöden.
Ladda ner produktbladet här (länk till PDF)

Boka en specialist
Vår konsult medverkar vid ett veckomöte.
Ett informellt samtal runt fikabordet där det är ni som styr innehållet. En bra start på ert utvecklingsarbete.
Ladda ner produktbladet här (länk till PDF)

Utbildning

"Med dessa kunskaper ökar du din möjlighet att effektivisera och styra verksamheten mot högre lönsamhet"

Ekonomikurser

Revenue Management

YH-utbildningar

Vi erbjuder våra utbildningar både i samverkan med olika partners och skräddarsydda för det enskilda företagets behov.

Konsulttjänster

Alla verksamheter har sina unika egenskaper.

Våra konsulter kan, med sina olika erfarenheter, vara ett stöd till ledningen i alla faserna i ett långsiktigt förändrings- och utvecklingsarbete.